Plasmaq, LDA

Producent kompletnych linii i urządzeń do recyklingu tworzyw sztucznych i przerobu odpadów

Plasmaq, LDA
wersja en

Produkcja kompletnych linii

Rozdrabnianie

Zależnie do rodzaju materiału można zastosować 2 lub 3 etapy mielenia, które mogą zostać zdefiniowane jako rozdrabnianie wstępne, mielenie zasadnicze, frakcja ostateczna.

W przypadku odpadów wielkogabarytowych lub zbelowanych, stosuje się jeszcze etap poprzedzający cały proces: gilotynę, by umożliwić rozdrobnienie wstępne.

Etap rozdrabniania wstępnego ma ułatwić wstępne mycie materiału.  Maszyny stosowane w tym etapie to łamacze, kruszarki, kruszarki wstępne, szredery. Zależnie od rodzaju materiału, mogą to być szredery i kruszarki jednowałowe, młyny i kruszarki wolnoobrotowe;  z wymuszonym załadunkiem.

Dodatkowy proces mielenia, ma na celu dalsze rozdrobnienie wstępnie już umytego materiału, by umożliwić dokładniejsze usunięcie zanieczyszczeń.  Na tym etapie, podobnie jak na etapie rozdrabniania ostatecznego, stosuje się, młyny tradycyjne, szredery, szredery wysokoobrotowe i kruszarki.
Etap ten może zostać pominięty dla materiałów niskozabrudzonych.


Mycie

Na tym etapie usuwane są zanieczyszczenia, takie jak ziemia, resztki, papier, kleje, obce rodzaje tworzywa, etc., Na tym etapie stosuje się różne urządzenie lub zestawy urządzeń, w zależności od rodzaju materiału. Są to wanny flotacyjne, myjki dynamiczne, myjki, wirówki.

Dekantacja i mycie w wannie następujące po wstępnym rozdrobnieniu ma za zadanie wstępne upranie materiału i oddzielanie zanieczyszczeń, przez jego flotację, płukanie, zanurzanie za pomocą obracających się bębnów, które również przepychają materiał ku wyjściu. Generalnie, ten proces powtarza się w wannie 3-krotnie i pozwala usunąć znaczną ilość zanieczyszczeń. To samo urządzenie, zastosowane po etapie pośredniego rozdrabniania, płucze i separuje materiały przez dekantację, w wyniku czego materiały najcięższe opadają na dno, podczas gdy materiały lżejsze unoszą się na powierzchni.

Myjki odwirowujące stosowane są w szczególności dla materiałów mocno zabrudzonych oraz z dużą zawartością papieru oraz mocno zanieczyszczonej folii.

Bęben myjący jest maszyną, która przy użyciu wody, czasem z roztworem sody kaustycznej, gwarantuje optymalny efekt mycia. Stosowany jest szczególnie w recyklingu odpadów metalowych, ale nadaje się również do mycia wszelkich odpadów plastikowych. Podstawową jego funkcją jest roztrzepanie i rozdzielenie materiału przy jednoczesnym wytrzepaniu piasku i innych zanieczyszczeń. Jeśli poprzedza proces rozdrabniania, zapobiega dostaniu się w obszar cięcia elementów mogących uszkodzić ostrza.

Suszenie

Rozdrobniony i wysuszony materiał zawiera znaczne ilości wody, którą należy usunąć przed etapem wytłaczania.

W tym procesie wykorzystuje się wysokoobrotowe wirówki, z sitem z perforowanej blachy do odsączenia wody i innych wtrąceń.

Zakładamy, że po tym etapie wilgotność surowca na poziomie 2 – 5%. Dla niektórych materiałów, konieczne jest zastosowanie więcej niż jednej wirówki. Po tym procesie materiał pakowany jest w big-bagi, transportowany do silosa lub bezpośrednio na wytłaczarkę.

Dla doskonałego wysuszenia Plasmaq, wprowadził innowacyjny system suszenia folii z tworzyw sztucznych. Maszyna do recyklingu o nazwie Plascompact nadaje się do przerobu folii o stopniu zawilgocenia do 100 proc., pozwalając uzyskać wilgotność wyjściową poniżej 5% proc.

Dzięki względnie małemu silnikowi ten wyjątkowo solidny system suszenia gwarantuje 75%-procentową oszczędność energii w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami konkurentów.

W urządzeniu Plascompact udało się również zredukować poziom hałasu, znacznie polepszając warunki pracy.

Zaprojektowane do pracy non-stop Plascompact wymaga bardzo niewielkich nakładów pracy w zakresie konserwacji. Dzięki optymalnym rozmiarom łatwo można go zintegrować z istniejącą linią do recyklingu.

Operacja suszenia zamyka proces recyklingu, przywracając materiałowi stopień czystości umożliwiający jego powtórne wykorzystanie w procesie produkcji rożnych artykułów.

Linia do recyklingu tego typu, działa automatycznie, wymagając interwencji ludzkiej jedynie w pierwszej fazie - załadunku. Transport pomiędzy poszczególnymi etapami zapewniają pasy transportowe. Całość jest sterowana elektronicznie, parametry są dostosowane do rodzaju przerabianego materiału i zakładanego efektu. Linię można wyposażyć w detektory metalu z automatycznym wyłączeniem w przypadku wykrycia metalu lub z obejściami do usunięcia metalu z obiegu.

Tę samą zasadę działania można zastosować dla recyklingu odpadów metalowych. W tym przypadku stosujemy wolnoobrotowe szredery dwuwałowe, z ilością ostrzy, dostosowaną do potrzeb kolejnego etapu procesu. Taśmociągi zastąpione są taśmami metalowymi lub metalowymi transporterami.